Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลวิชาชีพทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “พยาบาลผู้ทรงคุณค่า” “รางวัลพยาบาลต้นแบบ” และ “รางวัลผู้สร้างชื่อเสียงด้านผลงานวิชาการพยาบาลดีเด่น” เนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่21 ตุลาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลวิชาชีพทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “พยาบาลผู้ทรงคุณค่า” “รางวัลพยาบาลต้นแบบ” และ “รางวัลผู้สร้างชื่อเสียงด้านผลงานวิชาการพยาบาลดีเด่น” เนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่21 ตุลาคม 2566

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ พว. สุชัญญา เดชศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาบริหารสาธารณสุข นโยบายสาธารณสุขฯ นำเสนอแบบ Oral presentation เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวามสำเร็จในการขอรับบริจาคอวัยวะ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลมหาสารคาม ในงานประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ รร.เพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด เขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

Best free WordPress theme