Home / ทีมบุคลากร

ทีมบุคลากร

นางสาวเพชรินทร์ ภูมิภักดิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าพยาบาลด้านบุคลากร

สรุปงานทีมบุคลากร 2566

   ประชุมเพิ่มอัตรากำลังผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

       ออกบูทรับสมัครพยาบาลวิชาชีพจบใหม่