พบ 11 รายการ

043740267

Fax. พัสดุ (OPD ชั้น 3)
กลุ่ม: พัสดุ

9257

จัดซื้อ+เสนอราคา (OPD ชั้น 3)
กลุ่ม: พัสดุ

9256

ธุรการพัสดุ (OPD ชั้น 3) พี่เล็ก
กลุ่ม: พัสดุ

9166

OPD ตา (OPD ชั้น 2)
กลุ่ม: ห้องตรวจ ตา หู จมูก

9169

OPD หู คอ จมูก (OPD ชั้น 2)
กลุ่ม: ห้องตรวจ ตา หู จมูก

9342

OPD LAB
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1

9160

OPD ทันตกรรม
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2

9247

OPD เฉพาะสตรี,วางแผนครอบครัว
กลุ่ม: อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2

9293

ห้อง HEMATO (OPD ชั้น 2)
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9238

ห้องผ่าตัดเล็ก (Minor)(OPD ชั้น 1)
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9404,9364

คลังยาห้องยานอก OPD ชั้น 2
กลุ่ม: เภสัชกรรม