พบ 12 รายการ

9370

CAPD(ไตเทียม)
ชั้น: 4
ตึก: X-Ray

043740267

Fax. พัสดุ (OPD ชั้น 3)
ชั้น: -
ตึก: -

9257

จัดซื้อ+เสนอราคา (OPD ชั้น 3)
ชั้น: -
ตึก: -

9256

ธุรการพัสดุ (OPD ชั้น 3) พี่เล็ก
ชั้น: -
ตึก: -

9166

OPD ตา (OPD ชั้น 2)
ชั้น: 2
ตึก: -

9169

OPD หู คอ จมูก (OPD ชั้น 2)
ชั้น: 2
ตึก: -

9342

OPD LAB
ชั้น: 1
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9160

OPD ทันตกรรม
ชั้น: 2
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9247

OPD เฉพาะสตรี,วางแผนครอบครัว
ชั้น: 2
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9293

ห้อง HEMATO (OPD ชั้น 2)
ชั้น: 2
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9238

ห้องผ่าตัดเล็ก (Minor)(OPD ชั้น 1)
ชั้น: 1
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9404,9364

คลังยาห้องยานอก OPD ชั้น 2
ชั้น: 2
ตึก: -