พบ 8 รายการ

9696,9154

หอผู้ป่วยวิกฤต(ICU-MED)
ชั้น: -
ตึก: -

9604

Semi ICU ศัลยกรรม (ศญ.)
ชั้น: 2
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9310,9367

ICU-เด็กและทั่วไป
ชั้น: 6
ตึก: ตึกสูติกรรมใหม่

9151

ICU ศัลยกรรม
ชั้น: -
ตึก: -

9603

ICU อายุรกรรม
ชั้น: -
ตึก: -

9152

หัวหน้า ICU ศัลยกรรม
ชั้น: -
ตึก: -

9154,9696

หัวหน้า ICU อายุรกรรม
ชั้น: -
ตึก: -

9181,9192,9331

อายุรกรรม(SEMI-ICU)
ชั้น: 1
ตึก: อายุรกรรม