พบ 48 รายการ

9604

Semi ICU ศัลยกรรม (ศญ.)
ชั้น: 2
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9320

ตึก พ.3
ชั้น: 3
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9177

ตึก พ.4
ชั้น: 4
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9179

ตึก พ.5
ชั้น: 5
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9135,9136

ศัลยกรรมชาย
ชั้น: 1
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9380

ศัลยกรรมหญิง
ชั้น: 2
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9134

ศัลยกรรมหญิง(หัวหน้า)
ชั้น: 2
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9379

ห้องพักแพทย์ ศัลยกรรมชาย
ชั้น: 1
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9381

ห้องพักแพทย์ ศัลยกรรมหญิง
ชั้น: 2
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9413

ห้องเวรตรวจการ
ชั้น: 4
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9357

ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยเฉพาะโรค (ติดเชื้อ)
ชั้น: 4
ตึก: -

9269

ชั้น 4 ห้องไข้หวัดนก
ชั้น: -
ตึก: -

9254

พัสดุ ชั้น 4
ชั้น: -
ตึก: -

9167,9396

OR ตา (OR ชั้น 4)
ชั้น: 4
ตึก: -

9348

Leader Floor
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9375

Leader Floor ชั้น 4
ชั้น: 4
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9236

คุณเอมอร
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9350

ประชาสัมพันธ์ OR 3
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9232

ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4
ชั้น: 4
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9343

วิสัญญี ชั้น 5
ชั้น: 5
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9228

หัวหน้าวิสัญญี คุณชุติวรรณ
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9377

ห้อง Scop (ส่องกล้อง) ชั้น 5 ห้อง 9
ชั้น: 5
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9391

ห้องผ่าตัด (ห้อง 5)
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9392

ห้องผ่าตัด (ห้อง 6)
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9389

ห้องผ่าตัด (ห้อง 7)
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9394

ห้องผ่าตัด (ห้อง 8)
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9673

ห้องผ่าตัด ชั้น 5 (ห้อง 11)
ชั้น: 5
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9236

ห้องผ่าตัด ชั้น 5 (ห้อง 12)
ชั้น: 5
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9167,9396

ห้องผ่าตัด ห้อง 1 OR ตา
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9395

ห้องผ่าตัด ห้อง 2
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9393

ห้องผ่าตัด ห้อง 3
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9390

ห้องผ่าตัด ห้อง 4
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9234

ห้องพักฟื้น (วิสัญญี) ชั้น 3
ชั้น: 3
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9230

ห้องพักเวร Scrub
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9231

ห้องพักแพทย์
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9229

ห้องวิสัญญี ชั้น 4 (ห้องพักฟื้น)
ชั้น: 4
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9301

ห้องหัวหน้า OR ชั้น 5
ชั้น: 5
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9315

ห้องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ(ห้อง 41)
ชั้น: 1
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9132

ห้องตรวจโรคศัลยกรรม(ห้อง 13-14)
ชั้น: 1
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9227

งาน IC
ชั้น: 4
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9220,9223

งานพัฒนาคุณภาพ
ชั้น: 4
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9123

ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4
ชั้น: 4
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9385

พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
ชั้น: 4
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9224

ศูนย์ข้อมูล
ชั้น: 4
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9221

สน.แผนและยุทธศาสตร์ (พรส.)
ชั้น: 4
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9226

หน้าห้องประชุมตักสิลา
ชั้น: 4
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9225

เวชนิทัศน์
ชั้น: 4
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9184

อายุรกรรมพิเศษ (ท.4)
ชั้น: 4
ตึก: อายุรกรรม