พบ 268 รายการ

9696,9154

หอผู้ป่วยวิกฤต(ICU-MED)
ชั้น: -
ตึก: -

9370

CAPD(ไตเทียม)
ชั้น: 4
ตึก: X-Ray

9193

CT SCAN (X-RAY คอมพิวเตอร์)
ชั้น: -
ตึก: -

9148

X-RAY
ชั้น: -
ตึก: -

9387

ห้องอัลตร้าซาวด์
ชั้น: -
ตึก: -

9150

ห้องอ่านฟิล์ม (พักแพทย์)
ชั้น: -
ตึก: -

9149

ห้องเช็คฟิล์ม
ชั้น: -
ตึก: -

9174

พัฒนาการเด็ก
ชั้น: -
ตึก: -

9112

ห้องตรวจโรคเด็ก
ชั้น: -
ตึก: -

043740267

Fax. คลังยา
ชั้น: -
ตึก: -

9252

จัดซื้อยา (คุณพัฒนาภรณ์)
ชั้น: -
ตึก: -

9251

หัวหน้าคลังยา (คุณวุฒิพงษ์)
ชั้น: -
ตึก: -

9604

Semi ICU ศัลยกรรม (ศญ.)
ชั้น: 2
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9320

ตึก พ.3
ชั้น: 3
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9177

ตึก พ.4
ชั้น: 4
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9179

ตึก พ.5
ชั้น: 5
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9135,9136

ศัลยกรรมชาย
ชั้น: 1
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9380

ศัลยกรรมหญิง
ชั้น: 2
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9134

ศัลยกรรมหญิง(หัวหน้า)
ชั้น: 2
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9379

ห้องพักแพทย์ ศัลยกรรมชาย
ชั้น: 1
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9381

ห้องพักแพทย์ ศัลยกรรมหญิง
ชั้น: 2
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9413

ห้องเวรตรวจการ
ชั้น: 4
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9178

ชั้น 3 ตึก ตา
ชั้น: 3
ตึก: -

9357

ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยเฉพาะโรค (ติดเชื้อ)
ชั้น: 4
ตึก: -

9269

ชั้น 4 ห้องไข้หวัดนก
ชั้น: -
ตึก: -

9310,9367

ICU-เด็กและทั่วไป
ชั้น: 6
ตึก: ตึกสูติกรรมใหม่

9144

คลินิกนมแม่(ตรงข้าม สูติกรรม)
ชั้น: 4
ตึก: ตึกสูติกรรมใหม่

9173,9171

ทารกป่วย
ชั้น: 3
ตึก: ตึกสูติกรรมใหม่

9175

ทารกวิกฤต
ชั้น: 3
ตึก: ตึกสูติกรรมใหม่

9402,9141,9143

นรีเวช
ชั้น: 5
ตึก: ตึกสูติกรรมใหม่

9409

บริบาลบรรเทา
ชั้น: 5
ตึก: ตึกสูติกรรมใหม่

9401,9140

สูติกรรมสามัญ
ชั้น: 4
ตึก: ตึกสูติกรรมใหม่

9142

สูติกรรมสามัญ(หัวหน้า)
ชั้น: 4
ตึก: ตึกสูติกรรมใหม่

9145,9146

ห้องคลอด
ชั้น: 2
ตึก: ตึกสูติกรรมใหม่

9411,9412

ห้องพักฟื้น
ชั้น: 2
ตึก: ตึกสูติกรรมใหม่

9407,9408

ห้องพักแพทย์(ห้องคลอด)
ชั้น: 2
ตึก: ตึกสูติกรรมใหม่

9170,9190

เด็กเล็ก
ชั้น: 5
ตึก: ตึกสูติกรรมใหม่

9328

เด็กโต
ชั้น: 6
ตึก: ตึกสูติกรรมใหม่

9403

เด็กโต(หัวหน้า)
ชั้น: 6
ตึก: ตึกสูติกรรมใหม่

043711289

Fax. บ้านร่มเย็น
ชั้น: -
ตึก: -

043711481

Fax. สหกรณ์ออมทรัพย์
ชั้น: -
ตึก: -

9315

PCU กลาง, คลินิกยูโร
ชั้น: -
ตึก: -

9267

กายภาพบำบัด
ชั้น: -
ตึก: -

9268

กายอุปกรณ์
ชั้น: -
ตึก: -

9312

กิจกรรมบำบัด (ข้างห้องตรวจเด็ก)
ชั้น: -
ตึก: -

9337

คลินิกวัณโรค TB (ทางเข้า รพ.)
ชั้น: -
ตึก: -

9273

จ่ายกลาง
ชั้น: -
ตึก: -

9233

จ่ายกลาง(สำนักงาน)
ชั้น: -
ตึก: -

9296

จ่ายกลาง(เครื่องมือ)
ชั้น: -
ตึก: -

9386

ช่างไม้ ช่างเชื่อม งานก่อสร้าง ประปา
ชั้น: -
ตึก: -

9276

ซักฟอก
ชั้น: -
ตึก: -

9102

ซักฟอก(ห้องตัดเย็บ)
ชั้น: -
ตึก: -

9306

ตรวจสุขภาพ
ชั้น: -
ตึก: -

9195

น้ำเสีย
ชั้น: -
ตึก: -

9176

บ้านร่มเย็น
ชั้น: -
ตึก: -

9261

ร้านกาแฟกันเกรา
ชั้น: -
ตึก: -

9431

ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (ข้างตึกเด็กโต)
ชั้น: -
ตึก: -

9672

ศูนย์สะอาด (ข้างตึกคลอด)
ชั้น: -
ตึก: -

9258

ศูนย์อาหาร (อาคารศูนย์แพทย์ ชั้น 1)
ชั้น: 1
ตึก: -

9270,9271,9274,0864559602

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
ชั้น: 3
ตึก: ผู้ป่วยนอก

9398

สวัสดิการร้านค้า (ผจก.)
ชั้น: -
ตึก: -

9278

สหกรณ์ออมทรัพย์
ชั้น: -
ตึก: -

9277

สำนักงานช่างซ่อมบำรุง, ช่างไฟฟ้า
ชั้น: -
ตึก: -

9265

สุขภาพจิต (จิตเวช)
ชั้น: -
ตึก: -

9295

ส่งเสริมสุขภาพ
ชั้น: -
ตึก: -

9279

หน่วยยานพาหนะ
ชั้น: -
ตึก: -

9601

ห้องตรวจนอกเวลาราชการ (SMC)
ชั้น: -
ตึก: -

9319

ห้องพักศพ
ชั้น: -
ตึก: -

9106

ห้องรับรอง
ชั้น: -
ตึก: -

9281

ห้องเตรียมอาหาร (อาคารจอดรถ)
ชั้น: -
ตึก: -

9694

โควิด
ชั้น: -
ตึก: -

9280

โภชนาการ ชั้น 7 (อาคารจอดรถ)
ชั้น: 7
ตึก: -

9100,9101

ประชาสัมพันธ์
ชั้น: 1
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9189

ศูนย์จองห้องพิเศษ(ประชาสัมพันธ์)
ชั้น: 1
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

043711750-4

สายนอก โทร.เข้า
ชั้น: -
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9123

ห้องเสียงตามสาย(ประชาสัมพันธ์)
ชั้น: 4
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9222

แจ้งเหตุฉุกเฉินสายด่วนใน รพ.
ชั้น: -
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9118

คลังเลือด (คุณณรงค์)
ชั้น: 2
ตึก: -

9122

จุดรับสิ่งส่งตรวจ
ชั้น: 2
ตึก: -

9115

หัวหน้า LAB
ชั้น: 2
ตึก: -

9116

ห้องเคมี (คุณสมพิศ)
ชั้น: 2
ตึก: -

9114

ห้องแบคทีเรีย
ชั้น: 2
ตึก: -

9117

ห้องโลหิตวิทยา
ชั้น: 2
ตึก: -

9120,9415

เซลล์วิทยา (คุณแสงยานุภาพ)
ชั้น: 2
ตึก: -

9414

เซลล์วิทยา (แพทย์ธนิน)
ชั้น: 2
ตึก: -

043740267

Fax. พัสดุ (OPD ชั้น 3)
ชั้น: -
ตึก: -

9332,9254,9429

คลังพัสดุ (อาคารจอดรถ)
ชั้น: -
ตึก: -

9257

จัดซื้อ+เสนอราคา (OPD ชั้น 3)
ชั้น: -
ตึก: -

9256

ธุรการพัสดุ (OPD ชั้น 3) พี่เล็ก
ชั้น: -
ตึก: -

9332

พัสดุ ชั้น 1 (อาคารจอดรถ)
ชั้น: -
ตึก: -

9254

พัสดุ ชั้น 4
ชั้น: -
ตึก: -

9255

หัวหน้าพัสดุ (คุณกัญตา)
ชั้น: -
ตึก: -

9336

ศัลยกรรมกระดูกชาย
ชั้น: 9
ตึก: ศัลยกรรม

9253

ศัลยกรรมกระดูกชาย(หัวหน้า)
ชั้น: 9
ตึก: ศัลยกรรม

9138,9311

ศัลยกรรมกระดูกหญิง
ชั้น: 6
ตึก: ศัลยกรรม

9139

ศัลยกรรมทั่วไป(ศัลยกรรมหญิงเก่า)
ชั้น: -
ตึก: ศัลยกรรม

9378

ศัลยกรรมยูโร(ศัลยกรรมชายเก่า)
ชั้น: -
ตึก: ศัลยกรรม

9420-7 ต่อ 1014

คุณชื่นจิตร
ชั้น: -
ตึก: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

9420-7 ต่อ 1011

คุณลัดดาวัลย์
ชั้น: -
ตึก: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

9420-7 ต่อ 2002

งานเวชนิทัศน์ (คุณประเวท)
ชั้น: -
ตึก: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

9420-7 ต่อ 0, 1000

ศูนย์แพทย์ศาสตร์ประชาสัมพันธ์
ชั้น: -
ตึก: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

9420-7 ต่อ 1017

ห้องสมุด
ชั้น: -
ตึก: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

043725177

Fax. สังคมสงเคราะห์
ชั้น: -
ตึก: -

9111

นักสังคมสงเคราะห์
ชั้น: -
ตึก: -

9111

ศูนย์ OSCC
ชั้น: -
ตึก: -

9216

ฟิสเนต
ชั้น: -
ตึก: -

9216

สุขศึกษา (คุณอรณต)
ชั้น: -
ตึก: -

9409,0810592357

หน่วยบริบาล (ระยะสุดท้าย)
ชั้น: 5
ตึก: ตึกคลอด

9315

ห้องตรวจบริบาลบรรเทา(วันพฤหัสเช้า)
ชั้น: 5
ตึก: ตึกคลอด

9194

รปภ.ประตูเข้าด้านหน้า รพ.
ชั้น: -
ตึก: -

9199

รปภ.หน้าบ้าน ผอ.
ชั้น: -
ตึก: -

9191

รปภ.หน้าแฟลตแพทย์ริมคลอง
ชั้น: -
ตึก: -

9166

OPD ตา (OPD ชั้น 2)
ชั้น: 2
ตึก: -

9169

OPD หู คอ จมูก (OPD ชั้น 2)
ชั้น: 2
ตึก: -

9167,9396

OR ตา (OR ชั้น 4)
ชั้น: 4
ตึก: -

9348

Leader Floor
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9375

Leader Floor ชั้น 4
ชั้น: 4
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9236

คุณเอมอร
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9350

ประชาสัมพันธ์ OR 3
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9232

ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4
ชั้น: 4
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9343

วิสัญญี ชั้น 5
ชั้น: 5
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9228

หัวหน้าวิสัญญี คุณชุติวรรณ
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9377

ห้อง Scop (ส่องกล้อง) ชั้น 5 ห้อง 9
ชั้น: 5
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9391

ห้องผ่าตัด (ห้อง 5)
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9392

ห้องผ่าตัด (ห้อง 6)
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9389

ห้องผ่าตัด (ห้อง 7)
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9394

ห้องผ่าตัด (ห้อง 8)
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9673

ห้องผ่าตัด ชั้น 5 (ห้อง 11)
ชั้น: 5
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9236

ห้องผ่าตัด ชั้น 5 (ห้อง 12)
ชั้น: 5
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9167,9396

ห้องผ่าตัด ห้อง 1 OR ตา
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9395

ห้องผ่าตัด ห้อง 2
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9393

ห้องผ่าตัด ห้อง 3
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9390

ห้องผ่าตัด ห้อง 4
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9234

ห้องพักฟื้น (วิสัญญี) ชั้น 3
ชั้น: 3
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9230

ห้องพักเวร Scrub
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9231

ห้องพักแพทย์
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9229

ห้องวิสัญญี ชั้น 4 (ห้องพักฟื้น)
ชั้น: 4
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9301

ห้องหัวหน้า OR ชั้น 5
ชั้น: 5
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

043740083

Fax. ไตเทียม
ชั้น: -
ตึก: -

9151

ICU ศัลยกรรม
ชั้น: -
ตึก: -

9155

หน่วยไตเทียม
ชั้น: -
ตึก: -

9180

หออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU)
ชั้น: -
ตึก: -

9152

หัวหน้า ICU ศัลยกรรม
ชั้น: -
ตึก: -

9156

หัวหน้าหน่วยไตเทียม
ชั้น: -
ตึก: -

9157,9158

ห้องศูนย์เครื่องมือแพทย์
ชั้น: -
ตึก: -

9696

ICU อายุรกรรม
ชั้น: 3
ตึก: บำบัดรักษา

9154,9696

หัวหน้า ICU อายุรกรรม
ชั้น: 3
ตึก: บำบัดรักษา

9342

OPD LAB
ชั้น: 1
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9124

ศูนย์แนะนำก่อน Admin, จัดคัดกรอง
ชั้น: 1
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9215

ห้องฉีดยา-ทำแผล
ชั้น: 1
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9127

ห้องตรวจคลื่นหัวใจ(EKG 38)
ชั้น: 1
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9315

ห้องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ(ห้อง 41)
ชั้น: 1
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9321

ห้องตรวจเวชฟื้นฟู,ผิวหนัง(ห้อง 12)
ชั้น: 1
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9126

ห้องตรวจโรคกระดูก(ห้อง 18-19)
ชั้น: 1
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9132

ห้องตรวจโรคศัลยกรรม(ห้อง 13-14)
ชั้น: 1
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9125

ห้องตรวจโรคอายุรกรรม
ชั้น: 1
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9128

เวชปฏิบัติทั่วไป
ชั้น: 1
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9147

ANC,ฝากครรภ์ใหม่
ชั้น: 2
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9160

OPD ทันตกรรม
ชั้น: 2
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9247

OPD เฉพาะสตรี,วางแผนครอบครัว
ชั้น: 2
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9121,9130

คลินิกพิเศษ GI,เบาหวาน,ความดัน
ชั้น: 2
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9161

หัวหน้าทัตกรรม
ชั้น: 2
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9432

หัวหน้าผู้ป่วยนอก ชั้น 2
ชั้น: 2
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

043722736

Fax. ห้องเลขาแพทย์
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9205,9212

กลุ่มการพยาบาล
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9209,9210,9219

การเงิน
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9208

การเจ้าหน้าที่
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9206

ธุรการ
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9602

นิติกร
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9214

ประกันสังคม
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

043712986

ประกันสังคม Fax.
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9213

สนง.ประกันสุขภาพ
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9207

หัวหน้าธุรการ
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9200

ห้องผู้อำนวยการ
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9217

ห้องพักแพทย์ Staff
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9204

ห้องรองฯ การพยาบาล
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9400

ห้องรองฯ การแพทย์ (นพ.สุดชาย)
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9203

ห้องรองฯ บริหาร
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9332

ห้องวิศวกร
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9309

ห้องออดิทชาร์จ
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9260

อาชีวะอนามัย
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9201

เลขาผู้อำนวยการ
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9218

เลขาแพทย์
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9211,9372

เวชกรรมสังคม
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9371

เวชกรรมสังคม (ห้องหัวหน้า)
ชั้น: 3
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9227

งาน IC
ชั้น: 4
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9220,9223

งานพัฒนาคุณภาพ
ชั้น: 4
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9123

ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4
ชั้น: 4
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9385

พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
ชั้น: 4
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9224

ศูนย์ข้อมูล
ชั้น: 4
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9221

สน.แผนและยุทธศาสตร์ (พรส.)
ชั้น: 4
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9226

หน้าห้องประชุมตักสิลา
ชั้น: 4
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9225

เวชนิทัศน์
ชั้น: 4
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9299

Stoke unit
ชั้น: 1
ตึก: อายุรกรรม

9671

พักแพทย์
ชั้น: 5
ตึก: อายุรกรรม

9188

ห้องพักแพทย์ Staff Med
ชั้น: 2
ตึก: อายุรกรรม

9183

ห้องพักแพทย์ อายุกรรม 2
ชั้น: 2
ตึก: อายุรกรรม

9284

ห้องแอ๊คโค่
ชั้น: 4
ตึก: อายุรกรรม

9182,9187

อายุรกรรม 2
ชั้น: 2
ตึก: อายุรกรรม

9316

อายุรกรรม 3 (Med 3) นอก
ชั้น: 3
ตึก: อายุรกรรม

9133

อายุรกรรม 3 (Med 3) ใน
ชั้น: 3
ตึก: อายุรกรรม

9181,9192,9331

อายุรกรรม(SEMI-ICU)
ชั้น: 1
ตึก: อายุรกรรม

9185

อายุรกรรมพิเศษ
ชั้น: 5
ตึก: อายุรกรรม

9184

อายุรกรรมพิเศษ (ท.4)
ชั้น: 4
ตึก: อายุรกรรม

043712260

Fax. ห้อง EMS
ชั้น: -
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9266

จุดคัดกรองผู้ป่วยหน้าห้อง ER
ชั้น: -
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9104,9105

ศูนย์ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วย
ชั้น: -
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9275

ศูนย์เปลล่าง
ชั้น: -
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9605

ศูนย์เปลหน้า ER (คุณวิเชียร)
ชั้น: -
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9110

ศูนย์เปลหน้า ปชส.ชั้น 1
ชั้น: 1
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9293

ห้อง HEMATO (OPD ชั้น 2)
ชั้น: 2
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9287

ห้องการเงิน ER
ชั้น: -
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9113

ห้องกู้ชีพ (พักเวร EMS)
ชั้น: -
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9286

ห้องจ่ายยา ER
ชั้น: 1
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9107,9405,9198,9308

ห้องฉุกเฉิน ER
ชั้น: -
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9108

ห้องบัตร ER
ชั้น: 1
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9238

ห้องผ่าตัดเล็ก (Minor)(OPD ชั้น 1)
ชั้น: 1
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9308

ห้องหัวหน้า ER สำนักงานคุณจิราพร
ชั้น: -
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9168

ชั้น 3 ตึกเฉพาะโรค
ชั้น: 3
ตึก: เฉพาะโรค

043711029

Fax. ห้องหัวหน้ากลุ่มงาน
ชั้น: -
ตึก: -

043711843

Fax. ห้องหัวหน้าจัดซื้อ
ชั้น: -
ตึก: -

9245

การเงินห้องยานอก
ชั้น: -
ตึก: -

9388

การเงินห้องยาใน
ชั้น: -
ตึก: -

9283

คลังน้ำเกลือ
ชั้น: -
ตึก: -

9404,9364

คลังยาห้องยานอก OPD ชั้น 2
ชั้น: 2
ตึก: -

9339

คลังยาใน
ชั้น: -
ตึก: -

9244

งานคลังยา บริหารเวชภัณฑ์
ชั้น: -
ตึก: -

9240

งานแบ่งบรรจุ - ล้างขวด
ชั้น: -
ตึก: -

9252

จัดซื้อ + ห้องประชุมเภสัชกรรม
ชั้น: -
ตึก: -

9243

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
ชั้น: -
ตึก: -

9246,9250

ห้องยานอก
ชั้น: -
ตึก: -

9248,9249

ห้องยาใน
ชั้น: -
ตึก: -

9361

ห้องเก็บยาใน
ชั้น: -
ตึก: -

9239

ห้องเภสัชสนเทศ
ชั้น: -
ตึก: -

9314

เภสัชกรปฐมภูมิ
ชั้น: -
ตึก: -

9242

เภสัชกรรมการผลิต ชั้น 1
ชั้น: 1
ตึก: -

9241

เภสัชกรรมการผลิต ชั้น 2
ชั้น: 2
ตึก: -

043712545

Fax. ศูนย์ประกันสุขภาพ ชั้น 1
ชั้น: 1
ตึก: -

9162

ห้องบัตร ชั้น 1
ชั้น: 1
ตึก: -

9164

ห้องบัตร ชั้น 2
ชั้น: 2
ตึก: -

9163

ห้องสิทธิบัตร (พรบ.) ชั้น 1
ชั้น: 1
ตึก: -

9309

ห้องเก็บชาร์ต
ชั้น: 2
ตึก: -

9159,9165

เวชระเบียน ชั้น 2 (คุณสุพรรณี)
ชั้น: 2
ตึก: -

9347,9383

เวชระเบียน ชั้น 3
ชั้น: 3
ตึก: -

043712349

Fax. คลังเลือด
ชั้น: -
ตึก: -

043740267

Fax. พัสดุ
ชั้น: -
ตึก: -

043712549

Fax. ศูนย์ Refer
ชั้น: -
ตึก: -

043740998

Fax. สายด่วนแจ้งเหตุ (1669)
ชั้น: -
ตึก: -

043711842

Fax. หน้าห้องผู้อำนวยการ
ชั้น: -
ตึก: -

043711029

Fax. เภสัชกรรม
ชั้น: -
ตึก: -

043711433

Fax. โรงพยาบาล (ธุรการ)
ชั้น: -
ตึก: -

0864557793

คลินิกชุมชนบ้านส่อง
ชั้น: -
ตึก: -

043711348-9

คลินิกชุมชนสามัคคี
ชั้น: -
ตึก: -

0885574503

คลินิกชุมชนสามัคคี
ชั้น: -
ตึก: -

0864557792

ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
ชั้น: -
ตึก: -

043711478

ผู้อำนวยการ
ชั้น: -
ตึก: -

043021021

รพ.สุทธาเวช
ชั้น: -
ตึก: -

043723669

รพ.อินเตอร์
ชั้น: -
ตึก: -

0959233653

รพ.แพทย์แผนไทย
ชั้น: -
ตึก: -

0864557720

ศูนย์ EMS
ชั้น: -
ตึก: -

043711434

ศูนย์จัมปาศรี (5 แยก มมส.)
ชั้น: -
ตึก: -

0864557794

ศูนย์ประกัน ชั้น 1
ชั้น: -
ตึก: -

043712545

ศูนย์ประกันสุขภาพ+บัตรทอง
ชั้น: -
ตึก: -

0884557366

ศูนย์ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วย
ชั้น: -
ตึก: -

0885574504

ศูนย์แพทยศาสตร์
ชั้น: -
ตึก: -

043711750-4

สายนอกโทร.เข้า
ชั้น: -
ตึก: -

0810592357,9409

หน่วยบริบาล (ระยะสุดท้าย)
ชั้น: -
ตึก: -

043711481

ออมทรัพย์ รพ.มค.
ชั้น: -
ตึก: -