พบ 45 รายการ

9118

คลังเลือด (คุณณรงค์)
ชั้น: 2
ตึก: -

9122

จุดรับสิ่งส่งตรวจ
ชั้น: 2
ตึก: -

9115

หัวหน้า LAB
ชั้น: 2
ตึก: -

9116

ห้องเคมี (คุณสมพิศ)
ชั้น: 2
ตึก: -

9114

ห้องแบคทีเรีย
ชั้น: 2
ตึก: -

9117

ห้องโลหิตวิทยา
ชั้น: 2
ตึก: -

9120,9415

เซลล์วิทยา (คุณแสงยานุภาพ)
ชั้น: 2
ตึก: -

9414

เซลล์วิทยา (แพทย์ธนิน)
ชั้น: 2
ตึก: -

9348

Leader Floor
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9375

Leader Floor ชั้น 4
ชั้น: 4
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9236

คุณเอมอร
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9350

ประชาสัมพันธ์ OR 3
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9232

ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4
ชั้น: 4
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9343

วิสัญญี ชั้น 5
ชั้น: 5
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9228

หัวหน้าวิสัญญี คุณชุติวรรณ
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9377

ห้อง Scop (ส่องกล้อง) ชั้น 5 ห้อง 9
ชั้น: 5
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9391

ห้องผ่าตัด (ห้อง 5)
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9392

ห้องผ่าตัด (ห้อง 6)
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9389

ห้องผ่าตัด (ห้อง 7)
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9394

ห้องผ่าตัด (ห้อง 8)
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9673

ห้องผ่าตัด ชั้น 5 (ห้อง 11)
ชั้น: 5
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9236

ห้องผ่าตัด ชั้น 5 (ห้อง 12)
ชั้น: 5
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9167,9396

ห้องผ่าตัด ห้อง 1 OR ตา
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9395

ห้องผ่าตัด ห้อง 2
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9393

ห้องผ่าตัด ห้อง 3
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9390

ห้องผ่าตัด ห้อง 4
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9234

ห้องพักฟื้น (วิสัญญี) ชั้น 3
ชั้น: 3
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9230

ห้องพักเวร Scrub
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9231

ห้องพักแพทย์
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9229

ห้องวิสัญญี ชั้น 4 (ห้องพักฟื้น)
ชั้น: 4
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9301

ห้องหัวหน้า OR ชั้น 5
ชั้น: 5
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

043712260

Fax. ห้อง EMS
ชั้น: -
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9266

จุดคัดกรองผู้ป่วยหน้าห้อง ER
ชั้น: -
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9104,9105

ศูนย์ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วย
ชั้น: -
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9275

ศูนย์เปลล่าง
ชั้น: -
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9605

ศูนย์เปลหน้า ER (คุณวิเชียร)
ชั้น: -
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9110

ศูนย์เปลหน้า ปชส.ชั้น 1
ชั้น: 1
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9293

ห้อง HEMATO (OPD ชั้น 2)
ชั้น: 2
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9287

ห้องการเงิน ER
ชั้น: -
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9113

ห้องกู้ชีพ (พักเวร EMS)
ชั้น: -
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9286

ห้องจ่ายยา ER
ชั้น: 1
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9107,9405,9198,9308

ห้องฉุกเฉิน ER
ชั้น: -
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9108

ห้องบัตร ER
ชั้น: 1
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9238

ห้องผ่าตัดเล็ก (Minor)(OPD ชั้น 1)
ชั้น: 1
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9308

ห้องหัวหน้า ER สำนักงานคุณจิราพร
ชั้น: -
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น