พบ 45 รายการ

9118

คลังเลือด (คุณณรงค์)
กลุ่ม: พยาธิวิทยา (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 2)

9122

จุดรับสิ่งส่งตรวจ
กลุ่ม: พยาธิวิทยา (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 2)

9115

หัวหน้า LAB
กลุ่ม: พยาธิวิทยา (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 2)

9116

ห้องเคมี (คุณสมพิศ)
กลุ่ม: พยาธิวิทยา (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 2)

9114

ห้องแบคทีเรีย
กลุ่ม: พยาธิวิทยา (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 2)

9117

ห้องโลหิตวิทยา
กลุ่ม: พยาธิวิทยา (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 2)

9120,9415

เซลล์วิทยา (คุณแสงยานุภาพ)
กลุ่ม: พยาธิวิทยา (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 2)

9414

เซลล์วิทยา (แพทย์ธนิน)
กลุ่ม: พยาธิวิทยา (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 2)

9348

Leader Floor
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9375

Leader Floor ชั้น 4
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9236

คุณเอมอร
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9350

ประชาสัมพันธ์ OR 3
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9232

ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9343

วิสัญญี ชั้น 5
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9228

หัวหน้าวิสัญญี คุณชุติวรรณ
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9377

ห้อง Scop (ส่องกล้อง) ชั้น 5 ห้อง 9
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9391

ห้องผ่าตัด (ห้อง 5)
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9392

ห้องผ่าตัด (ห้อง 6)
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9389

ห้องผ่าตัด (ห้อง 7)
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9394

ห้องผ่าตัด (ห้อง 8)
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9673

ห้องผ่าตัด ชั้น 5 (ห้อง 11)
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9236

ห้องผ่าตัด ชั้น 5 (ห้อง 12)
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9167,9396

ห้องผ่าตัด ห้อง 1 OR ตา
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9395

ห้องผ่าตัด ห้อง 2
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9393

ห้องผ่าตัด ห้อง 3
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9390

ห้องผ่าตัด ห้อง 4
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9234

ห้องพักฟื้น (วิสัญญี) ชั้น 3
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9230

ห้องพักเวร Scrub
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9231

ห้องพักแพทย์
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9229

ห้องวิสัญญี ชั้น 4 (ห้องพักฟื้น)
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

9301

ห้องหัวหน้า OR ชั้น 5
กลุ่ม: ห้องผ่าตัด (อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น ชั้น 3,4,5)

043712260

Fax. ห้อง EMS
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9266

จุดคัดกรองผู้ป่วยหน้าห้อง ER
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9104,9105

ศูนย์ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วย
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9275

ศูนย์เปลล่าง
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9605

ศูนย์เปลหน้า ER (คุณวิเชียร)
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9110

ศูนย์เปลหน้า ปชส.ชั้น 1
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9293

ห้อง HEMATO (OPD ชั้น 2)
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9287

ห้องการเงิน ER
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9113

ห้องกู้ชีพ (พักเวร EMS)
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9286

ห้องจ่ายยา ER
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9107,9405,9198

ห้องฉุกเฉิน ER
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9108

ห้องบัตร ER
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9238

ห้องผ่าตัดเล็ก (Minor)(OPD ชั้น 1)
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น

9308

ห้องหัวหน้า ER สำนักงานคุณจิราพร
กลุ่ม: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น