พบ 14 รายการ

9603

ICU อายุรกรรม
ชั้น: -
ตึก: -

9154,9696

หัวหน้า ICU อายุรกรรม
ชั้น: -
ตึก: -

9125

ห้องตรวจโรคอายุรกรรม
ชั้น: 1
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9299

Stoke unit
ชั้น: 1
ตึก: อายุรกรรม

9671

พักแพทย์
ชั้น: 5
ตึก: อายุรกรรม

9188

ห้องพักแพทย์ Staff Med
ชั้น: 2
ตึก: อายุรกรรม

9183

ห้องพักแพทย์ อายุกรรม 2
ชั้น: 2
ตึก: อายุรกรรม

9284

ห้องแอ๊คโค่
ชั้น: 4
ตึก: อายุรกรรม

9182,9187

อายุรกรรม 2
ชั้น: 2
ตึก: อายุรกรรม

9316

อายุรกรรม 3 (Med 3) นอก
ชั้น: 3
ตึก: อายุรกรรม

9133

อายุรกรรม 3 (Med 3) ใน
ชั้น: 3
ตึก: อายุรกรรม

9181,9192,9331

อายุรกรรม(SEMI-ICU)
ชั้น: 1
ตึก: อายุรกรรม

9185

อายุรกรรมพิเศษ
ชั้น: 5
ตึก: อายุรกรรม

9184

อายุรกรรมพิเศษ (ท.4)
ชั้น: 4
ตึก: อายุรกรรม