พบ 1 รายการ

9238

ห้องผ่าตัดเล็ก (Minor)(OPD ชั้น 1)
ชั้น: 1
ตึก: อุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ 11 ชั้น