พบ 1 รายการ

9389

ห้องผ่าตัด (ห้อง 7)
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น