พบ 1 รายการ

9321

ห้องตรวจเวชฟื้นฟู,ผิวหนัง(ห้อง 12)
ชั้น: 1
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก