พบ 2 รายการ

9180

หออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU)
ชั้น: -
ตึก: -

9127

ห้องตรวจคลื่นหัวใจ(EKG 38)
ชั้น: 1
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก