พบ 4 รายการ

9380

ศัลยกรรมหญิง
ชั้น: 2
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9134

ศัลยกรรมหญิง(หัวหน้า)
ชั้น: 2
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9381

ห้องพักแพทย์ ศัลยกรรมหญิง
ชั้น: 2
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9139

ศัลยกรรมทั่วไป(ศัลยกรรมหญิงเก่า)
ชั้น: -
ตึก: ศัลยกรรม