พบ 3 รายการ

9135,9136

ศัลยกรรมชาย
ชั้น: 1
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9379

ห้องพักแพทย์ ศัลยกรรมชาย
ชั้น: 1
ตึก: ตึก 60 ปี (114 เตียง)

9378

ศัลยกรรมยูโร(ศัลยกรรมชายเก่า)
ชั้น: -
ตึก: ศัลยกรรม