พบ 10 รายการ

9100,9101

ประชาสัมพันธ์
ชั้น: 1
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9189

ศูนย์จองห้องพิเศษ(ประชาสัมพันธ์)
ชั้น: 1
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

043711750-4

สายนอก โทร.เข้า
ชั้น: -
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9123

ห้องเสียงตามสาย(ประชาสัมพันธ์)
ชั้น: 4
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9222

แจ้งเหตุฉุกเฉินสายด่วนใน รพ.
ชั้น: -
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

9420-7 ต่อ 0, 1000

ศูนย์แพทย์ศาสตร์ประชาสัมพันธ์
ชั้น: -
ตึก: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

9350

ประชาสัมพันธ์ OR 3
ชั้น: -
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9232

ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4
ชั้น: 4
ตึก: อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น

9123

ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4
ชั้น: 4
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก

0864557792

ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
ชั้น: -
ตึก: -