พบ 4 รายการ

9336

ศัลยกรรมกระดูกชาย
ชั้น: 9
ตึก: ศัลยกรรม

9253

ศัลยกรรมกระดูกชาย(หัวหน้า)
ชั้น: 9
ตึก: ศัลยกรรม

9138,9311

ศัลยกรรมกระดูกหญิง
ชั้น: 6
ตึก: ศัลยกรรม

9126

ห้องตรวจโรคกระดูก(ห้อง 18-19)
ชั้น: 1
ตึก: อาคารผู้ป่วยนอก