Home / ข่าว (page 2)

ข่าว

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565//รพ.มหาสารคามร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม นางคนึงนิจ ศีรษะ โคตร หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม

Read More »