Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล นำทีมพยาบาลเข้าพบผู้อำนวยการรพ.มหาสารคาม เนื่องในปีงบประมาณ 2566

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลวิชาชีพทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “พยาบาลผู้ทรงคุณค่า” “รางวัลพยาบาลต้นแบบ” และ “รางวัลผู้สร้างชื่อเสียงด้านผลงานวิชาการพยาบาลดีเด่น” เนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่21 ตุลาคม 2566

Best free WordPress theme

Leave a Reply

Your email address will not be published.