Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 13 กรกฎาคม 2565//รพ.มหาสารคามร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม นางคนึงนิจ ศีรษะ โคตร หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565//รพ.มหาสารคามร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม นางคนึงนิจ ศีรษะ โคตร หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม

Check Also

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.มหาสารคาม ลงเยี่ยมหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัด

Best free WordPress theme

Leave a Reply

Your email address will not be published.