คู่มือ COVID-19 รพ.มหาสารคาม

New normal OPD คู่มือ IPD COVID19 คู่มือ ER COVID19 คู่มือ ICU COVID19 ENT Flow covid19 PCT OB-GYN Flow COVID-19 เสียชีวิต Social work Flow COVID-19 เพื่อเข้าสู่โรคประจำถิ่น Flow IPD PUI COVID ET-Tube64 Flow การรับ-ส่งต่อผู้ป่วย COVID ระหว่างจังหวัด Med MKH-FR-PED-028-Flow การดูแลผู้ป่วย PUI Ortho PUI stroke fast track Refer Covid การจัดการศพ การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วย PUI หรือ COVID-19 การทำความสะอาด ขั้นตอนการสวม-ถอด ชุด PPE ชนิดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจาย … Continue reading คู่มือ COVID-19 รพ.มหาสารคาม